Naomi Mehmet & Partners Law Firm

HUKUKİ BAĞLARIMIZ


KKTC dışındaki yargı sistemlerinde çalışan Hukuk Büroları ile karşılıklı bağlantılarımız mevcuttur. 

Bu birlikleri oluşturmaktaki amacımız, hem KKTC hem de yabancı ülkelerde bağlantıları olan Müvekkillerimiz’e iki yargı sistemi ile ilgili en iyi yerel uzman bilgileri ve hukuki tavsiyeleri aynı anda verebilmektir. Avukatlarımız ve/veya hukukçularımız, ortak müvekkillerimiz adına en iyi sonuçlara ulaşmak amacıyla yurt dışında bağlantılı olduğumuz Bürolar ile çalışırlar.

Naomi Mehmet & Partners, İngiltere – İlfor’da bulunan ABS Solicitors LLP Bürosu ile bağlantı halindedir. Genel olarak Kuzey ve Doğu Londra ile Essex bölgesinde hizmet veren ABS Solicitor LLS, dava uyuşmazlıkları, göçmenlik hususları, taşınmaz mal alım – satım ve devir konuları, vasiyetname ve tereke ile ilgili konularda uzmanlaşmıştır. Türkçe, urduca ve pençap dillerinde hukuki hizmet verir.

Türkiye’de birlikte çalışmakta olduğumuz Şen Hukuk Bürosu, 1996 Yılı’nda kurulmuş olup, Kurumsal Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, İnşaat ve Taahhüt Hukuku, Rekabet Hukuku, İhtilafların Çözümü, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku faaliyet alanlarında hizmet vermektedir.

weblica